Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-08.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-07.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079065.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-06.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-05.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-04.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-03.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-02.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • midlertidig_HVALROSS 21 Hotelneset Trine Lise Sviggum Helgerud Norsk Polarinstitutt-01.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079070.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079069.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079068.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079067.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079066.jpg
  Liten koloni med hvalross på Hotellneset
 • NP079201.jpg
  BOKLANSERING: Lansering av boka «Going with the floe», på Verdensteateret. Boka forteller historien om Norsk Polarinstitutts ekspedisjon N-ICE2015 med forskningsskipet «Lance», som ble frosset inn i isen nord for Svalbard, på 83 °N. Helle Goldman intervjuer et panel med deltakere fra ekspedisjonen samt redaktør for boka.
 • NP079614.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079616.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079615.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079617.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079619.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079618.jpg
  ice gangway av Kronprins Haakon Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079621.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079622.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079620.jpg
  ice gangway av Kronprins Haakon Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord
 • NP079623.jpg
  Arven etter Nansen tokt i Polhavet. Havfysikk: omfanget og kjennetegn til vannet fra Atlanterhavet og flere områder langs toktruta mot nord og østsida av Svalbard. Biologi og kjemi: biodiversiteten og aktiviteten til næringsnettet, rangert i fra de minste organismer som bakterier og alger, til andre dyr og organismer som lever på bunnen av Barentshavet. Undersøker bunnområder som den veldig bratte bunnskråningen fra Barentshavet inn til det dype polhavsbassenget og hvordan livet på bunnen er påvirket av atlantisk og arktisk vann. Havis: isstasjoner langst toktruta, undrsøker isens tykkelse og snødybdeegenskaper. Faste stasjoner på isen for inntil fire dager: tar iskjerneprøver for å vurdere aktivitet og biodiversitet i det raskt voksende havisøkosystemet. Her måler instrumenter sammenhengen som vil hjelpe oss å forstå drivere for hvordan væsker, plantenæring og organismer flyttes mellom is og vannet under isen. Atmosfære: måle prosesser som endrer og former været så langt nord