Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • TEST01.jpg
  Bild fra tokten Arven etter Nansen JC3 (19.2.2022 – 11.2.2022) Places: 19.2. – 20.2. Tromsø 28.2. P5 1.3. P7 4.3. P7, NLEG24 5.3. NLEG23, NLEG22, NLEG21 (P6), NLEG19
 • TEST02.jpg
  Bild fra tokten Arven etter Nansen JC3 (19.2.2022 – 11.2.2022) Places: 19.2. – 20.2. Tromsø 28.2. P5 1.3. P7 4.3. P7, NLEG24 5.3. NLEG23, NLEG22, NLEG21 (P6), NLEG19
 • TEST03.jpg
  Bild fra tokten Arven etter Nansen JC3 (19.2.2022 – 11.2.2022) Places: 19.2. – 20.2. Tromsø 28.2. P5 1.3. P7 4.3. P7, NLEG24 5.3. NLEG23, NLEG22, NLEG21 (P6), NLEG19
 • NP079881.jpg
 • NP079882.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra isstasjonen på Nordpolen under Polhavstoktet 2022. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079883.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra isstasjonen på Nordpolen under Polhavstoktet 2022. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079884.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra isstasjonen på Nordpolen under Polhavstoktet 2022. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079885.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra isstasjonen på Nordpolen under Polhavstoktet 2022. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079886.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra isstasjonen på Nordpolen under Polhavstoktet 2022. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079887.jpg
  Mannskap og deltakere på Polhavstoktet 2022 Nordpolen - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079888.JPG
  Prideflagget på Nordpolen for første gang? Polhavstoktet 2022 markerte pride på nordpolpunktet 30. juli 2022.
 • NP079889.jpg
  Gruppa fra seksjon for hav og havis på Nordpolen - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079890.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra rekka på FF Kronprins Haakon, sammen med matros Silje Skotnes Wollberg - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079891.jpg
  Instrumentet MSS (Multi Spectral Scanner) måler hvordan ulike vannlag blander seg. Dersom varmere atlantisk vann blander seg oppover i vannsøyla, kan det bidra til å smelte havis. Havforsker Morven Muilwijk slipper instrumentet ned i vannsøyla i fritt fall og trekker det opp igjen. Instrumentet er koblet til en tough book, en hardfør datamaskin som lagrer dataene fra instrumentet. Bildene er fra rekka på FF Kronprins Haakon, sammen med matros Silje Skotnes Wollberg - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079892.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079893.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079894.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079895.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079896.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079897.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079898.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079899.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079900.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079901.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -
 • NP079902.jpg
  Havisarbeid på Polhavstoktet 2022 Havisforskerne bruker en stige av tre for å kalibrere et avansert elektromagnetisk instrument som måler is- og snøtykkelse. Pålitelige instrumenter er avgjørende for å sikre korrekte forskningsresultater. Og her spiller trestigen en viktig rolle. Trinnene i trestigen brukes til å heve instrumentet over isen for å «simulere» hvordan det hadde vært om instrumentet målte is av forskjellig tykkelse. Etterpå måler vi avstanden med tommestokk, for å sjekke hva instrumentet måler sammenlikna med den manuelle målingen. Elektromagnetiske instrument er svært sensitive for metall i nærheten. Det er derfor ikke det eneste metallbit i stigen som kan påvirke målenøyaktigheten. - Polhavstoktet 2022 ble gjennomførr i regi av Norsk Polarinstitutt og UiT, Norges Arktiske Universitet. FF Kronprins Haakon forlot Tromsø den 19. juli. Ni dager senere nådde skipet Nordpolen. 21. august 2022 la skipet til kai i Longyearbyen. Ruta gikk fra Tromsø via Longyearbyen, opp Framstredet mellom Svalbard og Grønland, til Nordpolen, sørvestover til Amundsenbassenget, sørøst til Nansenbassenget før returen til Longyearbyen. Målet med Polhavstoktet 2022 har vært å samle fysiske, kjemiske og biologiske prøver og observasjoner fra Amundsen- og Nansenbassenget i Polhavet. -