Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP061036.jpg
 • NP063311.jpg
  Belemnittsletta og Myklegardfjellet
 • NP061037.jpg
 • NP061139.jpg
 • NP061168.jpg
  Helt ytterst på fjellet ses TrollSat, KSATs nedlesingsstasjon for satellitter ved den norske forskningsbasen Troll i Dronning Maud Land i Antarktis
 • NP061124.jpg
 • NP061137.jpg
 • NP060946.jpg
  Halvårstokt hvor R/V Lance har driftet med isen nord for Svalbard i regi av prosjektet Norwegian Young Sea Ice Cruise 2015 (N-ICE 2015).
 • NP064138.jpg
  Forskningsstasjonen Troll i Antarktis
 • NP064140.jpg
  Forskningsstasjonen Troll i Antarktis
 • NP064137.jpg
  Rullebanen på blåis ved stasjonen Troll i Dronning Maud Land,
 • NP064139.jpg
  Forskningsstasjonen Troll i Antarktis sett fra vest.
 • NP061674.jpg
 • NP061675.jpg
 • NP061676.jpg
 • NP062309.jpg
 • NP060944.jpg
  UiT, UNIS og Havforskningsinstituttet inviterer 20 utvalgte forskere, næringslivsledere, politikere og andre deltakere om bord i forskningsfartøyet Helmer Hanssen og en felles utforsking av Svalbard. Toktet er et flytende seminar med hyppige strandhogg. Noen av de fremste forskerne fra UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet og Universitetssenteret på Svalbard bidrar med utvalgte foredrag hver dag. Temaet for årets tokt er «Samfunn og forskning i Arktis – med et blikk på Svalbard», og biologer, geologer og klimaforskere vil dele oppdatert kunnskap om muligheter og utfordringer i arktiske farvann og på land.
 • NP060945.jpg
  UiT, UNIS og Havforskningsinstituttet inviterer 20 utvalgte forskere, næringslivsledere, politikere og andre deltakere om bord i forskningsfartøyet Helmer Hanssen og en felles utforsking av Svalbard. Toktet er et flytende seminar med hyppige strandhogg. Noen av de fremste forskerne fra UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet og Universitetssenteret på Svalbard bidrar med utvalgte foredrag hver dag. Temaet for årets tokt er «Samfunn og forskning i Arktis – med et blikk på Svalbard», og biologer, geologer og klimaforskere vil dele oppdatert kunnskap om muligheter og utfordringer i arktiske farvann og på land.
 • NP061064.jpg
  UiT, UNIS og Havforskningsinstituttet inviterer 20 utvalgte forskere, næringslivsledere, politikere og andre deltakere om bord i forskningsfartøyet Helmer Hanssen og en felles utforsking av Svalbard. Toktet er et flytende seminar med hyppige strandhogg. Noen av de fremste forskerne fra UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet og Universitetssenteret på Svalbard bidrar med utvalgte foredrag hver dag. Temaet for årets tokt er «Samfunn og forskning i Arktis – med et blikk på Svalbard», og biologer, geologer og klimaforskere vil dele oppdatert kunnskap om muligheter og utfordringer i arktiske farvann og på land.
 • NP061547.jpg
  Norsk-Russisk forvaltningssamarbeid på Svanhovd 20-21. oktober var den første samlinga etter at Norge og Russland ble enige om 22 felles indikatorar for overvåking av Barentshavet gjennom det felles norsk-russiske forvaltningssamarbeid i desember i fjor. Møtet fant sted på Svanhovd konferanse senter under ledelse av Nina Mari Jørgensen ved Norsk Polarinstitutt, der tema om indikatorene for forurensing i det fysiske miljø og biota ble drøftet.
 • NP061546.jpg
  Norsk-Russisk forvaltningssamarbeid på Svanhovd 20-21. oktober var den første samlinga etter at Norge og Russland ble enige om 22 felles indikatorar for overvåking av Barentshavet gjennom det felles norsk-russiske forvaltningssamarbeid i desember i fjor. Møtet fant sted på Svanhovd konferanse senter under ledelse av Nina Mari Jørgensen ved Norsk Polarinstitutt, der tema om indikatorene for forurensing i det fysiske miljø og biota ble drøftet.
 • NP061545.jpg
  AMAP sekretariatet med Lars Otto Reiersen i spissen og en samling med tidligere formenn (chairs) i AMAP. Foto: Nina Mari Jørgensen / Norsk Polarinstitutt Representanter fra Sverige, Finland, Russland, Danmark (Grønland/Færøyene), Island, Canada, USA ( i tillegg til Norge) deltok på møtet, samt representanter fra urbefolkningen, her ved Samerådet, ICC og AAC.
 • NP061544.jpg
 • NP063456.jpg
  Programmet for renere produksjon har vært en av de største satsingene i det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet. Målet med programmet var å bidra til utvikling av økonomisk lønnsomme miljøprosjekter i bedrifter i Russland. Ansatte ved bedriftene fikk opplæring i metoder for å oppnå reduksjon av avfall, forurensende utslipp, energisparing eller redusert forbruk av vann og råvarer. Diplomer blir delt ut i den norske ambassaden for avslutning RP-program 1 i Moskva. Miljøvernminister Berntsen var til stede.
 • NP063455.jpg
  Programmet for renere produksjon har vært en av de største satsingene i det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet. Målet med programmet var å bidra til utvikling av økonomisk lønnsomme miljøprosjekter i bedrifter i Russland. Ansatte ved bedriftene fikk opplæring i metoder for å oppnå reduksjon av avfall, forurensende utslipp, energisparing eller redusert forbruk av vann og råvarer. Avslutning første program