Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • NP074194.jpg
 • NP074191.jpg
  Flygende rødnebbterne, klar til angrep
 • NP074185.jpg
  Ca. 20 hvithvaler ved gamlekaia i Ny-Ålesund
 • NP074196.jpg
  15 steinkobber på strand på Prins Heinrich (mot Amundsenmasta).
 • NP074195.jpg
  Steinkobber på strand vest på Blomstrand: 10 stk steinkobber 12.06.2020; N 78.98895 E 11.97437
 • NP074176.jpg
  Våpentrening - skyting på blink. Alle som skal være med på feltarbeid eller på tokt skal ha skytetrening. Det er en del av sikkerheten i forhold til isbjørn.
 • NP074177.jpg
  Våpentrening - skyting på blink. Alle som skal være med på feltarbeid eller på tokt skal ha skytetrening. Det er en del av sikkerheten i forhold til isbjørn.
 • NP074178.jpg
  Våpentrening - skyting på blink. Alle som skal være med på feltarbeid eller på tokt skal ha skytetrening. Det er en del av sikkerheten i forhold til isbjørn.
 • NP074180.jpg
  Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Geodetic Earth Observatory in Ny-Ålesund
 • NP074181.jpg
  Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Geodetic Earth Observatory in Ny-Ålesund
 • NP074182.jpg
  Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Geodetic Earth Observatory in Ny-Ålesund
 • NP074183.jpg
  Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Geodetic Earth Observatory in Ny-Ålesund
 • NP074192.jpg
 • NP074193.jpg
 • NP074158.JPG
  Debatt og boklansering i Lysgården på Framsenteret i debattserien POLARISERT i regi av Polarinstituttet: Lansering av Boka "Vårt frosne vann - etiske refleksjoner når isen smelter". Boka presenteres av redaktørene Leif Magne Helgesen og Kim Holmén, internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt og Sylvi Inez Liljegren fra NRK.
 • NP074167.JPG
  Debatt og boklansering i Lysgården på Framsenteret i debattserien POLARISERT i regi av Polarinstituttet: I debattserien "Polarisert" spør vi hvor godt Norge er rustet til å møte klimautfordringene, og hva vi kan lære av den pågående viruspandemien. (Covid-19, Koronaepidemien) Panelet består av: direktør Ole Arve Misund (Norsk Polarinstitutt), Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H), Silje Ask Lundberg (leder av Naturvernforbundet) og Skjalg Fjellheim (politisk redaktør Nordlys). Debatten ledes av kommunikasjonsdirektør Anja Kristine Salo (Norsk Polarinstitutt).
 • NP074168.JPG
  Utstilling om Per Savio og Hanna Resvoll-Holmsen, en tidslinje over deres liv og laden.
 • NP074169.JPG
  Debatt og boklansering i Lysgården på Framsenteret i debattserien POLARISERT i regi av Polarinstituttet: I debattserien "Polarisert" spør vi hvor godt Norge er rustet til å møte klimautfordringene, og hva vi kan lære av den pågående viruspandemien. (Covid-19, Koronaepidemien) Panelet består av: direktør Ole Arve Misund (Norsk Polarinstitutt), Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H), Silje Ask Lundberg (leder av Naturvernforbundet) og Skjalg Fjellheim (politisk redaktør Nordlys). Debatten ledes av kommunikasjonsdirektør Anja Kristine Salo (Norsk Polarinstitutt).
 • NP074170.JPG
  Debatt og boklansering i Lysgården på Framsenteret i debattserien POLARISERT i regi av Polarinstituttet: I debattserien "Polarisert" spør vi hvor godt Norge er rustet til å møte klimautfordringene, og hva vi kan lære av den pågående viruspandemien. (Covid-19, Koronaepidemien) Panelet består av: direktør Ole Arve Misund (Norsk Polarinstitutt), Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H), Silje Ask Lundberg (leder av Naturvernforbundet) og Skjalg Fjellheim (politisk redaktør Nordlys). Debatten ledes av kommunikasjonsdirektør Anja Kristine Salo (Norsk Polarinstitutt).
 • NP074171.JPG
  Debatt og boklansering i Lysgården på Framsenteret i debattserien POLARISERT i regi av Polarinstituttet: I debattserien "Polarisert" spør vi hvor godt Norge er rustet til å møte klimautfordringene, og hva vi kan lære av den pågående viruspandemien. (Covid-19, Koronaepidemien) Panelet består av: direktør Ole Arve Misund (Norsk Polarinstitutt), Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H), Silje Ask Lundberg (leder av Naturvernforbundet) og Skjalg Fjellheim (politisk redaktør Nordlys). Debatten ledes av kommunikasjonsdirektør Anja Kristine Salo (Norsk Polarinstitutt).
 • NP074173.JPG
  Debatt og boklansering i Lysgården på Framsenteret i debattserien POLARISERT i regi av Polarinstituttet: I debattserien "Polarisert" spør vi hvor godt Norge er rustet til å møte klimautfordringene, og hva vi kan lære av den pågående viruspandemien. (Covid-19, Koronaepidemien) Panelet består av: direktør Ole Arve Misund (Norsk Polarinstitutt), Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant (H), Silje Ask Lundberg (leder av Naturvernforbundet) og Skjalg Fjellheim (politisk redaktør Nordlys). Debatten ledes av kommunikasjonsdirektør Anja Kristine Salo (Norsk Polarinstitutt).