Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP079172.jpg
  Roald Amundsens private dagbok skiller seg fra alle hans andre dagbøker. Den gir et innblikk i den delen av livet som Amundsen helst holdt for seg selv, nemlig privatlivet. Samtidig gir den private dagboken oss fortellinger om et av de mest kaotiske årene for Roald Amundsen. 1924 var et år fylt med storpolitikk, kjærlighet og økonomisk trøbbel for Amundsen - og det var året han opplevde «den mest pinlige, den mest ydmykende og i det store og hele den mest tragiske episode i mitt liv». Dagboken er skrevet som en lang monolog til en kvinne, og da den ble solgt ut av familien ble den den klausulert i 50 år. ANDERS BACHE er fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem i MiA- Museene i Akershus.
 • NP079173.jpg
  Roald Amundsens private dagbok skiller seg fra alle hans andre dagbøker. Den gir et innblikk i den delen av livet som Amundsen helst holdt for seg selv, nemlig privatlivet. Samtidig gir den private dagboken oss fortellinger om et av de mest kaotiske årene for Roald Amundsen. 1924 var et år fylt med storpolitikk, kjærlighet og økonomisk trøbbel for Amundsen - og det var året han opplevde «den mest pinlige, den mest ydmykende og i det store og hele den mest tragiske episode i mitt liv». Dagboken er skrevet som en lang monolog til en kvinne, og da den ble solgt ut av familien ble den den klausulert i 50 år. ANDERS BACHE er fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem i MiA- Museene i Akershus.
 • NP079174.jpg
  Roald Amundsens private dagbok skiller seg fra alle hans andre dagbøker. Den gir et innblikk i den delen av livet som Amundsen helst holdt for seg selv, nemlig privatlivet. Samtidig gir den private dagboken oss fortellinger om et av de mest kaotiske årene for Roald Amundsen. 1924 var et år fylt med storpolitikk, kjærlighet og økonomisk trøbbel for Amundsen - og det var året han opplevde «den mest pinlige, den mest ydmykende og i det store og hele den mest tragiske episode i mitt liv». Dagboken er skrevet som en lang monolog til en kvinne, og da den ble solgt ut av familien ble den den klausulert i 50 år. ANDERS BACHE er fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem i MiA- Museene i Akershus.
 • NP079171.jpg
  Roald Amundsens private dagbok skiller seg fra alle hans andre dagbøker. Den gir et innblikk i den delen av livet som Amundsen helst holdt for seg selv, nemlig privatlivet. Samtidig gir den private dagboken oss fortellinger om et av de mest kaotiske årene for Roald Amundsen. 1924 var et år fylt med storpolitikk, kjærlighet og økonomisk trøbbel for Amundsen - og det var året han opplevde «den mest pinlige, den mest ydmykende og i det store og hele den mest tragiske episode i mitt liv». Dagboken er skrevet som en lang monolog til en kvinne, og da den ble solgt ut av familien ble den den klausulert i 50 år. ANDERS BACHE er fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem i MiA- Museene i Akershus.
 • NP079169.jpg
  På Hermansenøya, som ligger i Forlandsundet, ble det funnet mange døde storjo. Det var 137 hekkende storjo par på denne holmen i 2021. I 2022 er det registret en nedgang i hekkebestanden på 43 prosent. - Storjo bestanden har vokst mye på Svalbard de senere år, men denne arten er nå blitt kraftig rammet av fugleinfluensa. Storjo er en langt levende fugleart, så det vil ta tid for denne arten å komme tilbake. - Forskere fra Norsk Polarinstitutt og NINA har i sommer jobber tett med Mattilsynet og Sysselmesteren på Svalbard med å kartlegge omfanget av fugleinfluensa på Svalbard. Vi har tatt mange prøver fra mange arter i år for å kartlegge spredningen av fugleinfluensa på Svalbard og Bjørnøya
 • NP079170.jpg
  På Hermansenøya, som ligger i Forlandsundet, ble det funnet mange døde storjo. Det var 137 hekkende storjo par på denne holmen i 2021. I 2022 er det registret en nedgang i hekkebestanden på 43 prosent. - Storjo bestanden har vokst mye på Svalbard de senere år, men denne arten er nå blitt kraftig rammet av fugleinfluensa. Storjo er en langt levende fugleart, så det vil ta tid for denne arten å komme tilbake. - Forskere fra Norsk Polarinstitutt og NINA har i sommer jobber tett med Mattilsynet og Sysselmesteren på Svalbard med å kartlegge omfanget av fugleinfluensa på Svalbard. Vi har tatt mange prøver fra mange arter i år for å kartlegge spredningen av fugleinfluensa på Svalbard og Bjørnøya