Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP069373.tif
  WWF Russland har flere prosjekter på Chukotka i samarbeid med guvernør Abromovich. Svanhovd miljøsenter bisto under en befaring i juli 2002. Urfolkfestival i Lavrentia. Folk fra mange landsbyer samles for å kappes. Tradisjonell fangst av gråhval hvor noen utenlandske gjester fikk delta. Mange båter søker etter gråhval. Når en båt får festet den første harpunen i hvalen, går flere båter sammen om å avlive hvalen. Et større slepefartøy drar hvalen til landsbyen der den flenses og kjøttet fordeles til innbyggerne. Bilder fra jakten. Hvalen avlives med påskyting av jaktgevær og grovkaliber våpen festet på langt treskaft. Innholdet i bildene vises i navnet på bildene.
 • NP069372.png
  Sojana elv renner ut i den mye større Kuloy elv som renner ut i Kamenka landsby i Kvitsjømunningen. Elvene er viktige transportårer. Innbyggerne i Sojana bruker mindre båter opp Sojana elv for å fiske, jakte, plukke vær og slå gress. Der Sojana renner ut i Kuloy har kollektivbruket sine 2 båter Sojana og Artel som brukes til transport til slåtte- og beitemarker og transport av folk og varer til Kamenka. Tømmerpusheren Kamenka leverte oss fra Mezen til Sojana.
 • NP067566.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067567.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067549.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067548.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067554.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067555.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067562.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067563.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067559.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067546.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067560.jpg
  Ekspedisjon ledet av Adolf Hoel. På ekspedisjonen ble det utført topografiske, geologiske, hydrografiske og oseanografiske undersøkelser. De ulike feltpartiene var fordelt på Bjørnøya og Spitsbergen. Ekspedisjonsskipet var Farm. Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067561.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067553.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067552.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067556.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067557.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067551.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067550.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067564.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067565.jpg
  Glasiolog Erik Schytt Holmlund har re-fotografert 100 år gamle fotografier av isbreer på Svalbard. Alle bildene er tatt i juli eller august. De gamle bildene er tatt i tidsrommet 1896 - 1925. I de nye bildene ser vi tydelig at isbreene har trukket seg langt tilbake, eller er nesten smeltet bort.
 • NP067529.jpg
  Forsker Isabell Eischeid fra Norsk Polarinstitutt med hennes favoritt-GPS, et stykke inni Adventdalen. Foto: Virve Ravolainen / Norsk Polarinstitutt
 • NP061526.jpg
 • NP061527.jpg