Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP077427.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077428.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077425.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077426.jpg
 • NP077422.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077423.jpg
  Forsker på miljøgifter, Ingeborg Hallanger, tømmer Manta-nettet så plankton og andre funn fra vannoverflata havner nederst i koppen på nettet. Manta-nettet minner om en katamaran som flyter øverst i vannoverflata og samler prøver i 15 minutter om gangen. Her fanges det som flyter i det øverste laget i vannet. Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077424.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077421.jpg
  Forsker på miljøgifter, Ingeborg Hallanger, spyler Manta-nettet så plankton og andre funn fra vannoverflata havner nederst i koppen på nettet. Manta-nettet minner om en katamaran som flyter øverst i vannoverflata og samler prøver i 15 minutter om gangen. Her fanges det som flyter i det øverste laget i vannet. Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077416.jpg
  Forsker på miljøgifter, Ingeborg Hallanger, spyler Manta-nettet så plankton og andre funn fra vannoverflata havner nederst i koppen på nettet. Manta-nettet minner om en katamaran som flyter øverst i vannoverflata og samler prøver i 15 minutter om gangen. Her fanges det som flyter i det øverste laget i vannet. Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077417.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077418.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077419.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.
 • NP077420.jpg
  Det første plasttoktet. Toktet gikk først sør for Nordaustlandet, hvor det ble samlet prøver av havis i tillegg til innsamling av vannprøver og biota under havisen. I Barentshavet øst og sør for Svalbard ble det hentet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Utfor Isfjorden og i Isfjorden ble det også innsamlet prøver av vann, plankton, fisk og sediment fra havbunn. Det ble tatt prøver på begge sider av munningen av Adventfjorden for å teste modelleringsforsøk av spredningen av mikroplastpartikler fra Longyearbyen. Prøvene fra Adventfjorden ble innhentet under siste del av toktet, hvor også «polarrekrutter» og NRK deltok. Totalt ble det besøkt 14 stasjoner og ca. 1200 prøver ble innsamlet. Prøvene vil bli analysert for mikroplast på Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Luftforskning på Framsenteret i Tromsø. Under toktet ble også en bøye med GPS sporer satt ut som en del av PAME (Protection of the Arctic Marine Environement) prosjektet «Plastic in a bottle» vest for Svalbard.