Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • np000101.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Ombord i Veslekari. Bildet viser: menn på dekk ombord i Veslekari.
 • np000100.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Huset ved Revet. Fra venstre beboelseshuset, skinnhuset. Bildet viser: landskapet rundt fangsthytta ved Revet.
 • np000099.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Huset ved Kapp Herschel, tilhører Hvid-eksp. Bildet viser: noe av området rundt en fangsthytte ved Kapp Herschel. Man ser kasser og tønner. En hund ligger i forgrunnen og en mann bærer noe.
 • np000102.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Professor Beonio-Brocchieri med fotoapparatet. Bildet viser: en mann, prof. Beonio- Brocchieri, som står på en robåt med et fotografiapparat.
 • np000103.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Kapp Herschel. Bildet viser: landskap og man ser fangsthyttene på Kapp Herschel.
 • np000104.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Beonio-Brocchieri ved grammofonen. Bildet viser: en mann, Beonio-Brocchieri, som står ved siden av en grammofon ombord i Veslekari.
 • np000105.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: På Veslekaris dekk. Fra v. Arnulf Gisvold, Anders A. Orvin og Benonio-Brocchieri. Bildet viser: menn på Veslekaris dekk. Fra v. Arnulf Gisvold, Anders A. Orvin og Benonio-Brocchieri. Man ser en som skriver.
 • np000106.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: På Veslekaris dekk. Fra v. Jonas Karlsbak, Tornøe og sittende Dagfin Werenskiold. Bildet viser: menn på dekket ombord i Veslekari.
 • np000108.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Paul Løyning - zoolog NSIU. Bildet viser: en mann, Paul Løyning, som studerer noe?. Rundt han ser man forskningsutstyr.
 • np000111.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Hoel fotograf. Bildet viser: en mann som sitter og skriver ombord i Veslekari.
 • np000107.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Jordan Hill sett fra øst. Bildet viser: fjell.
 • np000109.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Stranden syd-vest for huset på Revet. Bildet viser: fjellandskap.
 • np000114.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Avslapping ombord i Veslekari. Paul Løyning- NSIU. Bildet viser: en mann som slapper av ombord på Veslekari.
 • np000110.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Den østlige del av revet sett fra fangsthytte. Bildet viser: landskap.
 • np000115.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Profil i Reise?? i stranden like øst for huset på Revet. Bildet viser: en mann som holder en spade.
 • np000112.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Den østlige del av revet sett fra fangsthytte. Bildet viser: fjellandskap.
 • np000116.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Moskusheimen. Bildet viser: fangsthytta på Moskusheimen. En mann står vedsiden av hytta. Rundt hytta ser man bøtter, ski, trekasser, proviant, vaskebrett og en hund.
 • np000113.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Huset ved revet. Fra høyre beboelseshuset, skinnhuset, revegården. Bildet viser: landskapet rundt fangsthytten ved Revet.
 • np000119.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Motobåten med hydrografene. Fra v. Kristian Nakken, Orvin, kommandørkaptein Rolf V. Krogh, som i flere år ledet opploddingen i disse farvannene. Lengst til høyre Johan Richardsen. Bildet viser: menn ombord i en motorbåt.
 • np000117.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Revet sett fra vest Strandpunkt 160 m. o. h. Bildet viser : landskap.
 • np000118.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Dal i løsavleiringen ved Revet. Bildet viser: stein- og fjellandskap. Man ser en mann i forgrunnen som holder et gevær.
 • np000120.jpg
  NSIU's sommerekspedisjon til Østgrønland 1930. Tekst på bildet: Fra løsavleiringen vest for Revet. (175-450 m. o. h.) Bildet viser: stein- og fjellandskap. Man ser en mann som holder et gevær.
 • NP006743.jpg
  Svalbard. Teltleir ute i felten. Geologiekspedisjon i regi av Norsk Polarinstitutt. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt. 1997-2001Svalbard. Teltleir ute i felten. Geologiekspedisjon i regi av Norsk Polarinstitutt. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt. 1997-2001
 • NP006722.jpg
  Svalbard. Teltleir ute i felten. Geologiekspedisjon i regi av Norsk Polarinstitutt. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt. 1997-2001Svalbard. Teltleir ute i felten. Geologiekspedisjon i regi av Norsk Polarinstitutt. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt. 1997-2001
 • NP006723.jpg
  Svalbard. Teltleir ute i felten. Geologiekspedisjon i regi av Norsk Polarinstitutt. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt. 1997-2001Svalbard. Teltleir ute i felten. Geologiekspedisjon i regi av Norsk Polarinstitutt. Foto: Winfried Dallmann, Norsk Polarinstitutt. 1997-2001