Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

  • NP060759.jpg
    Antarktisekspedisjonen 1898-1900. Ekspedisjonens vitenskapelige stab samlet på dekket av Southern Cross før avreise fra London - British Antarctic Expedition 1898–1900
  • np001105.jpg
    Antarktisekspedisjonen 1898-1900. Bildet viser: en mann ombord på "Southern Cross" med en stav der det henger fugler. - British Antarctic Expedition 1898–1900
  • np001051.jpg
    Antarktisekspedisjonen 1898-1900. Ekspedisjonens vitenskapelige stab samlet på dekket av Southern Cross før avreise fra London - British Antarctic Expedition 1898–1900