Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP080137.jpg
  Supplering fra Per Kyrre Reymert (2023): Telt folk, båter og tønner på stranden i Peirsonhamna. Havnekranen på brinken midt på bildet. Northern Exploration Company’s marmorbrudd i London på Blomstrandhalvøya. 1912. Skannene til bildene samt CV til Alf Frantzen ble gitt til NP av hans oldebarn Christine Frogner Brath. Alf Frantzen var utdannet ingeniør og var günder og investor i forskjellige materialprosesseringsbedrifter. Fra 1912 til 1932 var Frantzens fokus på Svalbard med handel i mineraler og salg av fangst fra Svalbard. I 1919 opprettet han «Spitsbergen Kull og Mineral-Aktieselskabet» og innen samme året hadde han sikret seg store områder på Svalbard, med tanke på mineralsøking og eventuell utvinning. Alle områdene ble besatt og dens rettighetene solgt til «Northern Exploration Company» før Svalbard traktaten ble undertegnet. Frantzen inntok en styreposisjon i selve firmaet og forhandlet for at den Norske Staten skulle kjøpe «Northern Exploration Company», som skjedde i 1932.
 • NP080104.jpg
  Supplering fra Per Kyrre Reymert (2023): Fem personer bak hus i Northern Exploration Company’s marmorbrudd i London på Blomstrandhalvøya. Alf Frantzen nummer to fra venstre. Skannene til bildene samt CV til Alf Frantzen ble gitt til NP av hans oldebarn Christine Frogner Brath. Alf Frantzen var utdannet ingeniør og var günder og investor i forskjellige materialprosesseringsbedrifter. Fra 1912 til 1932 var Frantzens fokus på Svalbard med handel i mineraler og salg av fangst fra Svalbard. I 1919 opprettet han «Spitsbergen Kull og Mineral-Aktieselskabet» og innen samme året hadde han sikret seg store områder på Svalbard, med tanke på mineralsøking og eventuell utvinning. Alle områdene ble besatt og dens rettighetene solgt til «Northern Exploration Company» før Svalbard traktaten ble undertegnet. Frantzen inntok en styreposisjon i selve firmaet og forhandlet for at den Norske Staten skulle kjøpe «Northern Exploration Company», som skjedde i 1932.
 • NP080105.jpg
  Supplering fra Per Kyrre Reymert (2023): Fire menn foran okkupasjonsstokk. Nummer to fra venstre er Alf Frantzen nummer tre er Ernest Mansfield. 1912. Skannene til bildene samt CV til Alf Frantzen ble gitt til NP av hans oldebarn Christine Frogner Brath. Alf Frantzen var utdannet ingeniør og var günder og investor i forskjellige materialprosesseringsbedrifter. Fra 1912 til 1932 var Frantzens fokus på Svalbard med handel i mineraler og salg av fangst fra Svalbard. I 1919 opprettet han «Spitsbergen Kull og Mineral-Aktieselskabet» og innen samme året hadde han sikret seg store områder på Svalbard, med tanke på mineralsøking og eventuell utvinning. Alle områdene ble besatt og dens rettighetene solgt til «Northern Exploration Company» før Svalbard traktaten ble undertegnet. Frantzen inntok en styreposisjon i selve firmaet og forhandlet for at den Norske Staten skulle kjøpe «Northern Exploration Company», som skjedde i 1932.
 • NP080121.jpg
  Supplering fra Per Kyrre Reymert (2023): Hus og kyr, og det britiske flagg Union Jack i Northern Exploration Company’s marmorbrudd i London på Blomstrandhalvøya. 1912. Skannene til bildene samt CV til Alf Frantzen ble gitt til NP av hans oldebarn Christine Frogner Brath. Alf Frantzen var utdannet ingeniør og var günder og investor i forskjellige materialprosesseringsbedrifter. Fra 1912 til 1932 var Frantzens fokus på Svalbard med handel i mineraler og salg av fangst fra Svalbard. I 1919 opprettet han «Spitsbergen Kull og Mineral-Aktieselskabet» og innen samme året hadde han sikret seg store områder på Svalbard, med tanke på mineralsøking og eventuell utvinning. Alle områdene ble besatt og dens rettighetene solgt til «Northern Exploration Company» før Svalbard traktaten ble undertegnet. Frantzen inntok en styreposisjon i selve firmaet og forhandlet for at den Norske Staten skulle kjøpe «Northern Exploration Company», som skjedde i 1932.