Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP054599.jpg
 • NP053265.JPG
 • NP050980.jpg
  Ebbe Arneberg.
 • NP051309.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen. Fotografert gjennom teleskop
 • NP051308.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen.
 • NP051307b.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen.
 • NP051307.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen.
 • NP051310.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen. Fotografert gjennom teleskop
 • NP051311.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen. Fotografert gjennom teleskop
 • NP051312.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen. Fotografert gjennom teleskop
 • NP051313.jpg
  Kortnebbgås på beite i Longyearbyen. Fotografert gjennom teleskop
 • NP052387.jpg
  På 1920- og 1930-tallet ble det reist mange norske fangststasjoner på Sørøst-Grønland. Mange av fangststasjonene ble bygget av de norske Svalbardekspedisjoner, og det som senere ble NSIU. I 2013 dro en ekspedisjon ledet av Ole-Chr. Røren i samme leia for å se etter de gamle fangststasjonene i området Skjoldungen – Prins Christiansund.
 • NP052386.jpg
  På 1920- og 1930-tallet ble det reist mange norske fangststasjoner på Sørøst-Grønland. Mange av fangststasjonene ble bygget av de norske Svalbardekspedisjoner, og det som senere ble NSIU. I 2013 dro en ekspedisjon ledet av Ole-Chr. Røren i samme leia for å se etter de gamle fangststasjonene i området Skjoldungen – Prins Christiansund.
 • NP052389.jpg
  På 1920- og 1930-tallet ble det reist mange norske fangststasjoner på Sørøst-Grønland. Mange av fangststasjonene ble bygget av de norske Svalbardekspedisjoner, og det som senere ble NSIU. I 2013 dro en ekspedisjon ledet av Ole-Chr. Røren i samme leia for å se etter de gamle fangststasjonene i området Skjoldungen – Prins Christiansund.
 • NP056810.jpg
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zooplankton - hoppekreps. Ishavsåte - Calanus glacialis. Rauåte (Calanus finmarchicus) og ishavsåte (Calanus glacialis) er de viktigste dyreplanktonartene i Barentshavet og farvannene rund Svalbard og Jan Mayen. De tilhører slekten Calanus og er den viktigste føden for flere av de store fiskebestandene som lodde, polartorsk og sild, samt den tallrike arktiske sjøfuglen alkekonge.
 • NP056808.jpg
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zooplankton - hoppekreps. Ishavsåte - Calanus glacialis. Rauåte (Calanus finmarchicus) og ishavsåte (Calanus glacialis) er de viktigste dyreplanktonartene i Barentshavet og farvannene rund Svalbard og Jan Mayen. De tilhører slekten Calanus og er den viktigste føden for flere av de store fiskebestandene som lodde, polartorsk og sild, samt den tallrike arktiske sjøfuglen alkekonge.
 • NP056809.jpg
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zooplankton - hoppekreps. Ishavsåte - Calanus glacialis. Rauåte (Calanus finmarchicus) og ishavsåte (Calanus glacialis) er de viktigste dyreplanktonartene i Barentshavet og farvannene rund Svalbard og Jan Mayen. De tilhører slekten Calanus og er den viktigste føden for flere av de store fiskebestandene som lodde, polartorsk og sild, samt den tallrike arktiske sjøfuglen alkekonge.
 • NP056807.jpg
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zooplankton - hoppekreps. Ishavsåte - Calanus glacialis. Rauåte (Calanus finmarchicus) og ishavsåte (Calanus glacialis) er de viktigste dyreplanktonartene i Barentshavet og farvannene rund Svalbard og Jan Mayen. De tilhører slekten Calanus og er den viktigste føden for flere av de store fiskebestandene som lodde, polartorsk og sild, samt den tallrike arktiske sjøfuglen alkekonge.
 • NP056811.jpg
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zooplankton - hoppekreps. Ishavsåte - Calanus glacialis. Rauåte (Calanus finmarchicus) og ishavsåte (Calanus glacialis) er de viktigste dyreplanktonartene i Barentshavet og farvannene rund Svalbard og Jan Mayen. De tilhører slekten Calanus og er den viktigste føden for flere av de store fiskebestandene som lodde, polartorsk og sild, samt den tallrike arktiske sjøfuglen alkekonge.
 • NP051664.msg
  Klimautstillinga PRICELESS ble offisielt åpnet 18.02.2014 av Klima og miljøminister Trine Sundtoft på Polaria. Søndag 23.02 var det publikumsåpning med seniorforsker Elisabeth Isaksson og kommunikaskjonsrådgiver Ann Kristin Balto. Utstillinga er produsert av Norsk Polarinstitutt, med støtte fra Klima og Miljødepartementet, og Framsenteret.
 • NP051436.jpg
 • NP051438.jpg
  Dr. Fuchs i samtale med Captain Rønne i Shackletons Camp like før Dr. Fuchs gruppe på 16 mann startet på turen til Polen og Rosshavet.
 • NP051437.jpg
  Edit Rønne og en venninne er de første kvinnene som har overvintret i Antarktis.
 • NP051439.jpg
 • NP051440.jpg
  John B. Brown, ionosfærisk sjefsfysiker fra Wilminton, Delaware, Usa forklaer et C-4 ionosfærisk opptaksapparat for kaptein Rønne