Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP080072.jpg
  Kartet (107) er fra en upublisert beskrivelse av ekspedisjonen til Svalbard i 1921. Det er skrevet ned av Charles Sutherland Elton mellom 1978 og 1983. Det finnes tre eksemplarer av beskrivelsen: en på Norsk Polarinstitutts bibliotek, en på Scott Polar Research Institute, Cambridge, England og en forble i hans egen posesjon. Han kalles for gründeren til modern økologi og han var sterkt preget av Robert Colletts "Norges Pattedyr". Teksten under kart: Fig. 2. Vegetation map based upon a plane-table survey covering the same ground as Walton's Fig. 4 (1922). The map is divided into 100 ft. squares which are referred to in the text with the numeral first (thus --4G). References to the points on the frequency transects have the letter first (W 3). From Dolls (1939). J. Ecol. 27:128-48. N.B. Pool numbers = Walton's, but there is one misprint. -> "Pool VI = IV"
 • NP002396.jpg
  Fangsthytten Biscayers Hook.Fra høyre kaptein Astrup Holm, Waldemar Kræmer, italiener, Sven Olson og Hilmar Nøis.
 • NP002389.jpg
  London (Port Peirson) i Kongsfjorden tatt mot øst
 • NP056693.jpg
  M/S Hobby i Advent Bay den 3. juni 1928
 • NP001697.jpg
  Miss. Louise Boyds billedserie fra unnsetingsekspedisjon etter Nobile med "Hobby" i 1928.
 • NP059933.jpg
  Besøk i Ny-Ålesund Monument over luftskipferden med Italia i 1928
 • NP059959.jpg
  Fra 1928 overtok rederiet Jakob Kjøde i Bergen det meste av kulltransporten til Svalbard. Kjødebåtene ble i lang tid knyttet til Svalbard: "Ingeren", "Ingerto", "Ingertre", "Ingerfire", "Jakob Kjøde" m.fl.. Båtene fungerte både som kullbåter og som passasjerbåter. De var lastet med kull, passasjerer, varer og utstyr.
 • NP061080.tif
  Top left: 1861 lithograph after photographs by Axel Goёs published in Karl Chydenius, 1865, Svenska Expeditionen till Spetsbergen år 1861 under ledning af Otto Torell, Stockholm. Center: Herbert C. Chermside 1873, (courtesy, Grenna Museum). Right: Henri de Bourbon with Fleur de Lys, photographer unknown 1891, (courtesy, National Archive UK). Middle left: Anders Beer Wilse 1928, (courtesy, Norsk Folkemuseum). Center: French unknown photographer ca. 1934 (courtesy, Bruno Tartarin, Paris). Left: Erling J. Nødtvedt 1960, (courtesy, Svalbard Museum). Bottom right: Susan Barr 1979. Center: Anders Larsson 1999. Bottom right: Tyrone Martinsson 2012 from Gravneset, trim-lines left by the glaciers are clearly visible on the mountain slopes.
 • NP058551.jpg
  Panorama av London, Blomstrandhalvøya
 • NP058552.tif
  Panorama av London, Blomstrandhalvøya. to bilder satt sammen.
 • NP058510.jpg
  Lu.1.1928.1
 • NP061076.tif
  Map, 1818 David Buchan (courtesy, Hydrographic Office London). Top images from left to right: Axel Goes 1861 (private collection), Carl Müller & Sohn 1928, (courtesy, Norsk Polarinstitutt), Lyngaas 1939, (courtesy Norsk Polarinstitutt), Erling J. Nødtvedt 1960, (courtesy, Svalbard Museum). Middle images: Nils Strindberg 1896, (courtesy, Grenna Museum) and Tyrone Martinsson view from 2012. Bottom photographs: Herbert C. Chermside 1872 (courtesy, Grenna Museum), Carl Müller & Sohn ca 1927, (courtesy, Andreas Hoenhe) and French unknown photographer ca. 1934 (courtesy, Bruno Tartarin, Paris).
 • NP056717.jpg
  Fullastet med selskinn
 • NP056716.jpg
  Svein Olsson og Hilmar Nøis. To isbjørnunger til høyre i bildet. I forgrunnen til venstre ses to hunder. Bak bygninger oppe på brinken.
 • NP056715.jpg
  Tekst på bildet stemmer ikke
 • NP056718.jpg
  Store Norskes fartøy "Forsete". Bildet er antakelig tatt før 1928.
 • NP056702.jpg
  Kings Bay året 1925. Flyvebåten Dornier-Wal,s besetning bestod av fra venstre Karl Feucht, Roald Amundsen og Hjalmar Riiser-Larsen Bildet er en gave fra Rolf S. Tandberg.
 • NP056704.jpg
  Flykrasj ved "Det røde telts" isflagg. Ishavet 12. juli 1928 tekst bak bildet med Adolf Hoels håndskrift; Krassins undsetningseksp. 1928. H. 20. 10. 12. juli 1928. Stemplet, Enerett-Copyright Norsk Polarinstitutt.
 • NP056706.jpg
  Ny-Ålesund 22. juli 1928
 • NP056705.jpg
  M/S Braganza,s ankomst til Kongsfjorden 21. juli 1928"Krassin og "Citta di Milano" til høyre.
 • NP056701.jpg
  Roald Amundsen og Hjalmar Riiser-Larsen ombord i "N-25" kort tid før starten mot Nordpolen fra kings Bay 1925. Bildet er en gave fra Rolf S. Tandberg.
 • NP056703.jpg
  landingsråken etter isskruing.
 • NP056699.jpg
  En mann på taket på luftskipet "Nobile" i hangaren i Kings Bay 1926/28
 • NP056700.jpg
  Maddalenas S-55 flyvebåt ankommer det italienske krigsskipet "Citta Di Milano" i Kings Bay
 • NP056698.jpg
  Bildet er vedlagt i et brev med tekst; Vedlagte avfotografering skal etter sigende vise en av de to Babyene i Kings Bay på Svalbard. Oslo, 28/4 1970. Med hilsen Odd Fransen