Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP072496.jpg
  Forskningen foregår rundt isbremmen Nivlisen i Dronning Maud Land. Målet med forskningen er å studere forandringene som skjer i kystområdene og finne mer ut av hvilke effekter de globale klimaendringene har på isbremmene i området. MADICE er det første prosjektet der Norge samarbeider med India i Antarktis. Samarbeidet med India i området som ligger nærmere den indiske Maitri-stasjonen.
 • NP072497.jpg
  Forskningen foregår rundt isbremmen Nivlisen i Dronning Maud Land. Målet med forskningen er å studere forandringene som skjer i kystområdene og finne mer ut av hvilke effekter de globale klimaendringene har på isbremmene i området. MADICE er det første prosjektet der Norge samarbeider med India i Antarktis. Samarbeidet med India i området som ligger nærmere den indiske Maitri-stasjonen.
 • NP072498.jpg
  Forskningen foregår rundt isbremmen Nivlisen i Dronning Maud Land. Målet med forskningen er å studere forandringene som skjer i kystområdene og finne mer ut av hvilke effekter de globale klimaendringene har på isbremmene i området. MADICE er det første prosjektet der Norge samarbeider med India i Antarktis. Samarbeidet med India i området som ligger nærmere den indiske Maitri-stasjonen.
 • NP072499.jpg
  Forskningen foregår rundt isbremmen Nivlisen i Dronning Maud Land. Målet med forskningen er å studere forandringene som skjer i kystområdene og finne mer ut av hvilke effekter de globale klimaendringene har på isbremmene i området. MADICE er det første prosjektet der Norge samarbeider med India i Antarktis. Samarbeidet med India i området som ligger nærmere den indiske Maitri-stasjonen.
 • NP072494.jpg
  Forskningen foregår rundt isbremmen Nivlisen i Dronning Maud Land. Målet med forskningen er å studere forandringene som skjer i kystområdene og finne mer ut av hvilke effekter de globale klimaendringene har på isbremmene i området. MADICE er det første prosjektet der Norge samarbeider med India i Antarktis. Samarbeidet med India i området som ligger nærmere den indiske Maitri-stasjonen.
 • NP072495.jpg
  Forskningen foregår rundt isbremmen Nivlisen i Dronning Maud Land. Målet med forskningen er å studere forandringene som skjer i kystområdene og finne mer ut av hvilke effekter de globale klimaendringene har på isbremmene i området. MADICE er det første prosjektet der Norge samarbeider med India i Antarktis. Samarbeidet med India i området som ligger nærmere den indiske Maitri-stasjonen.
 • Np066578.JPG
  Glasiologer fra Norsk Polarinstitutt dro til Dome Fuji inne på det antarktiske kontinent for å sondere platået for framtidig iskjerneboring. I samarbeid med japanske forskere på JARE-60 ekspedisjonen (Japanese Antarctic Research Expedition) ble det samlet inn isradarprofiler som skal brukes til å bestemme borelokalitet for å finne den eldste isen i området som antas å være mellom 1,2 og 1,5 millioner år gammel.
 • NP073021.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073020.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073018.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073017.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073013.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073007.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073006.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073004.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073003.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073002.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073001.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP073000.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP072994.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP072993.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP072992.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP072991.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP072990.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen
 • NP072989.JPG
  Austfonna er den største iskappen på Svalbard og har blitt overvåket av Polarinstituttet og Universitetet i Oslo siden 2004 med årlige massebalansemålinger og værstasjoner. Store slake formasjoner og relativt lett tilgang gjør at Austfonna er velegnet for kalibrering og validering av satellittdata og klimamodeller med relevans til de større ismassene på Grønland og i Antarktis. Som en del av CryoVEX-programmet til European Space Agency (ESA) har det blitt gjennomført regelmessige kampanjer med koordinerte fly- og bakkemålinger for sammenligning med satellittdata. Massebalansen av Etonbreen på Austfonna inngår som en overvåkningsparameter i MOSJ (Miljøovervåkning Svalbard og Jan Mayen