Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • NP051659.jpg
  I forgrunnen sydsiden av Kingsbay med gruvebyen og kulltippen. I bakgrunnen en del av ..... og hele nordsiden av Kingsbay (Kongsfjorden)
 • np003094.jpg
  Oversiktsbilde av bebyggelse i Ny-Ålesund. Snø på bakken. Jernbanespor i forgrunnen. Bygninger som speiler seg i vann. Fjell i bakgrunnenNy-Ålesund 1918
 • np003102.jpg
  Kings Bay, Ny-Ålesund. Lokomotiv med jernbanevogner. En mann sitter i lokomotivet, stikker hodet frem i sidevinduet. Bygninger og skip kan anes i bakgrunnen.
 • np003103.jpg
  Kings Bay, Ny-Ålesund. Inni gruvegang: gruvearbeidere i arbeid: gruveredskaper, kull som skinner i forgrunnen.
 • np003096.jpg
  Inni gruvegang: gruvearbeidere i arbeid: gruveredskaper Kings Bay, Ny-Ålesund 1918
 • np003101.jpg
  Kings Bay, Ny-Ålesund. Stor folkemengde(bare menn) sitter foran bygning
 • np003100.jpg
  Bebyggelse i Kings Bay, Ny-Ålesund. Amundsenhuset under oppbygging?
 • np003099.jpg
  Bebyggelse i Kings Bay, Ny-Ålesund. I bakgrunnen ved fjellfoten ses kullageret ved gruveinnslaget. Breen til venstre er den nordligste av Lovéns Névéer. Arbeidsmessa var den midtre av de tre brakkene. Agnesgruva i bakgrunnen Bildet er tatt i begynnelsen av mai, snødekt landskap.
 • np003097.jpg
  Ny-Ålesund bildet viser: Dampskuff lesser kull fra lager i jernbanevogner. Lokomotiv som spyr ut røyk.
 • np003098.jpg
  Bebyggelse i Kings Bay, Ny-Ålesund. Fjellet bak sletten i venstre bildehalvdel er topp 548. Helt til høyre ses foten av Mount Schetelig. Foran: sletten med anleggene: Til høyre en silo som rommer 300 tonn, i midten beboelseshus, fjøs, stall etc, helt til venstre mekanisk verksted. Helt til venstre ved fjellfoten ses kullageret ved gruvemunningen. På haugen med flagget ble det høsten 1918 bygget telegrafstasjon. I forkant av bildet strandlinje - kystlinje ut mot Kongsjorden.
 • np003095.jpg
  Kings Bay, Ny-Ålesund. 2 prammer. Den ene prammen er sjøsatt, den andre er på land. Menn sitter oppå prammene. Planker stilt opp mot prammen på land. I bakgrunnen til venstre er den norligste av Lovéns Névéer. Ved fjellfoten ses kullageret ved gruveåpningen.
 • np003093.jpg
  Kullgruveanlegg i Ny-Ålesund. Gruveinngang til gruva "Agnes" og kulltippen
 • NP011036.tif
  Siloen og en pram med kasser. En 2000- tons båt under lasting.T.h. det provisoriske lasteanlegget. Kullet ble fraktet fra gruven med jernbanen og ble så fylt i trekassene på en 40-tonns pram ved lasteanlegget. Med prammen ble kullet fraktet ut til ventende skip.
 • NP011035.tif
  Fartøy forankret i isen. Losssing av fartøyet "Siglufjord". Mannskap på isen, holder på å pakke sleder med utstyr.
 • NP011034.tif
  Fartøyet "Sigulfjord" ved iskanten
 • NP011033.tif
  Hunder i trekkseler, slede ved iskanten
 • NP002571.jpg
  Isbre i Kongsfjorden. Svalbard 1918.
 • NP002570.jpg
  Isbre i Kongsfjorden. 1918.