Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Np066578.JPG
  Glasiologer fra Norsk Polarinstitutt dro til Dome Fuji inne på det antarktiske kontinent for å sondere platået for framtidig iskjerneboring. I samarbeid med japanske forskere på JARE-60 ekspedisjonen (Japanese Antarctic Research Expedition) ble det samlet inn isradarprofiler som skal brukes til å bestemme borelokalitet for å finne den eldste isen i området som antas å være mellom 1,2 og 1,5 millioner år gammel.
 • NP062993.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke.
 • NP062992.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke.
 • NP062991.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke.
 • NP062990.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke.
 • NP061686.jpg
  MADICE skal undersøke massebalanse, dynamikken og klimaet langs kysten av Dronning Maud Land i Øst-Antarktis, og blant annet finne ut hvordan kystområdet av innlandsisen der har endret seg de siste årtusener.Prosjektperiode 2016-2020 Katrin Lindbäck og Bhanu Pratap (forsker, NCAOR, Goa) måler høyden og tykkelsen på Nivlisen isbrem med høyfrekvent radar. Foto: Harvey Goodwin/NPI
 • NP061687.jpg
  MADICE skal undersøke massebalanse, dynamikken og klimaet langs kysten av Dronning Maud Land i Øst-Antarktis, og blant annet finne ut hvordan kystområdet av innlandsisen der har endret seg de siste årtusener.Prosjektperiode 2016-2020 Beltevogn konvoi traversering av Nivlisen isbrem. Foto: Katrin Lindbäck/NPI
 • NP056055.JPG
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Til å måle isens posisjon brukes antenner og mottakere. Disse GPS-enhetene mottar signaler fra satellitter i bane for å bestemme plasseringen av antennen. I fjor ble 75–80 lange metallstolper i snøen plassert ved hver isbrem, med om lag to meter av metallstangen over snøoverflaten. Posisjonen og høyden på stolpen over snøoverflaten ble målt. Samme målingene ble gjort i år på alle stolpene. Forskjellen i høyden på stolpene forteller oss snødybden på stedet. Forskjellen i posisjonen delt på antall dager mellom målingene gir oss isens hastighet. På noen steder beveget isen seg mer enn 10 meter!
 • NP056054.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP056053.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP056052.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP056050.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Til å måle isens posisjon brukes antenner og mottakere. Disse GPS-enhetene mottar signaler fra satellitter i bane for å bestemme plasseringen av antennen. I fjor ble 75–80 lange metallstolper i snøen plassert ved hver isbrem, med om lag to meter av metallstangen over snøoverflaten. Posisjonen og høyden på stolpen over snøoverflaten ble målt. Samme målingene ble gjort i år på alle stolpene. Forskjellen i høyden på stolpene forteller oss snødybden på stedet. Forskjellen i posisjonen delt på antall dager mellom målingene gir oss isens hastighet. På noen steder beveget isen seg mer enn 10 meter!
 • NP056083.JPG
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP056082.JPG
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP056081.JPG
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP056080.JPG
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Startpunkt var Sanae hvor bandvogner og sleder sto etter siste sesong, og tre steder på Fimbulisen ble undersøkt før teamet ankom Troll.
 • NP051663.JPG
  NILUs luftmålestasjon ved stasjonen Troll i Antarktis
 • NP051662.JPG
  NILUs luftmålestasjon ved stasjonen Troll i Antarktis
 • NP051661.JPG
  NILUs luftmålestasjon ved stasjonen Troll i Antarktis
 • NP051660.JPG
  NILUs luftmålestasjon ved stasjonen Troll i Antarktis
 • NP046921.jpg
  ICE-iskoller er et klimaprosjekt som studerer iskollene (på engelsk kalt ice rises) på isbremmens overflate langs brekanten i Antarktis. Målet er å finne ut om, og i så fall hvordan, disse «øyene» påvirker hvor raskt isen beveger seg mot havet, noe som igjen kan få betydning for smelting av is og om havet stiger eller ikke. Til å måle isens posisjon brukes GPS, antenner og mottakere. I fjor ble det satt ut 75–80 lange metallstolper i snøen ved hver isbrem. Vi målte høyden på stolpen over snøoverflaten, deretter sette vi GPS-antennen på toppen og målte stolpens posisjon. I år har vi gjennomført de samme målingene på alle stolpene. Forskjellen i høyden på stolpene forteller oss snødybden på det stedet. Forskjellen i posisjonen delt på antall dager mellom målingene gir oss isens hastighet. På noen steder beveget isen seg mer enn 10 meter!
 • NP046853.jpg
  TrollSat er en landbasert satellittstasjon i Dronning Maud Land, Antarktis. Stasjonen er eid av Kongsberg Satellite Services og ligger i tilknytning til den norske forskningsstasjonen Troll. TrollSat leser ned klima-, miljø- og meteorologidata fra satellitter i polarbaner, og videreformidler dem.
 • NP046803.JPG
  Ice shelf is not freely floating. The IceCon’s companion project BeWISE focuses on how small pinning point (partly grounded) works in the ice shelf system. After the safety reconnaissance, now the radar team is going to make the first radar profiling to see the ice thickness, bed topography, and snow-fall patterns.
 • NP046775.JPG
  Ice shelf is not freely floating. The IceCon’s companion project BeWISE focuses on how small pinning point (partly grounded) works in the ice shelf system. After the safety reconnaissance, now the radar team is going to make the first radar profiling to see the ice thickness, bed topography, and snow-fall patterns.
 • NP046768.JPG
  Ice shelf is not freely floating. The IceCon’s companion project BeWISE focuses on how small pinning point (partly grounded) works in the ice shelf system. After the safety reconnaissance, now the radar team is going to make the first radar profiling to see the ice thickness, bed topography, and snow-fall patterns.