Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Norway Station

 • NP055672.tif
  Polarsirkel og Polarbjørn på en av losseplassene, 1957
 • NP055669.tif
 • NP055668.tif
  Helle ved kikkerten. Jeg skriver Maud... 1960. "Pynten" i bakgrunnen.
 • NP055611.tif
  Sigurd Helle leser Norsk Tidens på Norway Station i Antarktis
 • NP055565.tif
 • NP055553.tif
  Tegning som viser lasting ombord i ekspedisjonsskipet Polarsirkel. Tekst: Alt må med: Antarktisekspedisjonen skal ha med seg 44 hunder og fullt utstyr til dem...
 • NP047190.jpg
  Norway Station, tredje året. Fimbuls bemanning var nå redusert til 9 personer. Nytt beltekjøretøy kalt muskeg, som ble overtatt fra støtteving 7070.To år uten sykdom eller uhell var bakgrunnen for at NPs ledelse lot de 9 overvintrerne være uten legetilsyn siste året. Hovedoppgaven for den reduserte ekspedisjonen var å videreføre hele det meteorologiske programmet, men også målinger og observasjoner av ozon, sydlys, jordmagnetisme og snøakkumulasjon ble tilfredsstillende ivaretatt.
 • NP047182.jpg
  Norway Station, tredje året. Fimbuls bemanning var nå redusert til 9 personer. Nytt beltekjøretøy kalt muskeg, som ble overtatt fra støtteving 7070.To år uten sykdom eller uhell var bakgrunnen for at NPs ledelse lot de 9 overvintrerne være uten legetilsyn siste året. Hovedoppgaven for den reduserte ekspedisjonen var å videreføre hele det meteorologiske programmet, men også målinger og observasjoner av ozon, sydlys, jordmagnetisme og snøakkumulasjon ble tilfredsstillende ivaretatt.
 • NP047175.jpg
  Norway Station, tredje året. Fimbuls bemanning var nå redusert til 9 personer. Nytt beltekjøretøy kalt muskeg, som ble overtatt fra støtteving 7070.To år uten sykdom eller uhell var bakgrunnen for at NPs ledelse lot de 9 overvintrerne være uten legetilsyn siste året. Hovedoppgaven for den reduserte ekspedisjonen var å videreføre hele det meteorologiske programmet, men også målinger og observasjoner av ozon, sydlys, jordmagnetisme og snøakkumulasjon ble tilfredsstillende ivaretatt.
 • NP047126.jpg
  Norway Station, tredje året. Fimbuls bemanning var nå redusert til 9 personer. Nytt beltekjøretøy kalt muskeg, som ble overtatt fra støtteving 7070.To år uten sykdom eller uhell var bakgrunnen for at NPs ledelse lot de 9 overvintrerne være uten legetilsyn siste året. Hovedoppgaven for den reduserte ekspedisjonen var å videreføre hele det meteorologiske programmet, men også målinger og observasjoner av ozon, sydlys, jordmagnetisme og snøakkumulasjon ble tilfredsstillende ivaretatt.
 • NP022087.jpg
  Norway Station ekspedisjonen (1956-60) var Norges bidrag til Det internasjonale geofysiske år, og en rekke forskning innenfor geofysikk og meteorologi ble gjennomført. Det ble gjort regelmessige meteorologiske målinger og observasjoner, ozon-målinger, jordmagnetiske målinger og tidevannsmålinger. Det ble også gjort geologiske og glasiologiske undersøkelser, og det ble forsket på sydlyset (Aurora australis).
 • NP018847.tif
  Den norske Antarktisekspedisjon 1956-60. Norway Station. The Norwegian Antarctic Expedition 1956-60. Stasjonen ble etterhvert nedgravd i snø, og det ble bygget en sjakt opp fra stasjonen. Denne ble forlenget etterhvert, og var mer enn seks meter høy da stasjonen ble overlatt til sør-afrikanerene i 1960.
 • NP004857.jpg
  Antarktisekspedisjonen 1956-60. Norway Station
 • NP004806.jpg
  Antarktisekspedisjonen 1956-60. Norway Station
 • NP055659.tif
 • NP055658.tif
  Atromnomiske observasjoner
 • NP055640.tif
 • NP055589.tif
 • NP055581.tif
 • NP055568.tif
 • NP053158.jpg
  Norway Station ekspedisjonen (1956-60) var Norges bidrag til Det internasjonale geofysiske år, og en rekke forskning innenfor geofysikk og meteorologi ble gjennomført.